ALIANCE ŘIDIČŮ

Spolek Aliance řidičů je na straně aktivních řidičů - svých členů, jejichž práva chrání všemi právními prostředky.

vstoupit

Mám
12 bodů

12points

Podrobný přehled bodově hodnoceného jednání řidičů.


Dopravní
přestupky

parag

Informace o pravomocích Policie ČR a celní správy.


Info
řidičům

info

Seznamte se s informacemi pro řidiče včetně přehledu pokut za jednotlivé přestupky.

Mám 12 bodů

Dosáhli jste 12 bodů? Nezoufejte, kontaktujte nás, poskytneme vám zdarma analýzu situace, na základě které řidič buď akceptuje následek dosavadního neuváženého jednání, nebo podá s naší pomocí námitky.

 

Bodové hodnocení řidiče

Základní podmínkou existence záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče je existence pravomocného rozhodnutí nebo rozsudku, z něhož je zřejmé, že za protiprávní jednání zařazené do bodového hodnocení byla uložena sankce.

Tedy body se neudělují za spáchání přestupku, nýbrž až poté co je autoritativním rozhodnutím orgánu veřejné moci pachatel potrestán a to za takové jednání, které je spojeno se záznamem bodů.

Se záznamem bodů, není spojeno každé protiprávní řidiče, nýbrž jen taxativně vyjmenované jednání uvedené v příloze zákona o silničním provozu.

Přehled bodově hodnoceného jednání Počet bodů
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

 

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

 

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

 

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
K provozování webu www.stop-pokutam.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.