ALIANCE ŘIDIČŮ

Spolek Aliance řidičů je na straně aktivních řidičů - svých členů, jejichž práva chrání všemi právními prostředky.

vstoupit

Mám
12 bodů

12points

Podrobný přehled bodově hodnoceného jednání řidičů.


Dopravní
přestupky

parag

Informace o pravomocích Policie ČR a celní správy.


Info
řidičům

info

Seznamte se s informacemi pro řidiče včetně přehledu pokut za jednotlivé přestupky.

Dopravní přestupky

Spáchali jste dopravní přestupek? Nezoufejte, kontaktujte nás, poskytneme vám zdarma analýzu situace, na základě které řidič buď akceptuje následek dosavadního neuváženého jednání, nebo podá s naší pomocí námitky.

 

Významné pravomoci Policie ČR

 • 5/1f,g ; § 6/7; § 79a; § 118a, § 118b; § 124 odst. 9 a 10;

Příslušníci policie ve stejnokroji jsou oprávněni při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu:

 • dávat pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích,
 • zastavovat vozidla,
 • zabránit v jízdě řidiči podle § 118a,
 • zadržet řidičský průkaz podle § 118b,
 • zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu, nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to BESIP, nebo jiný veřejný zájem,
 • vyzvat řidiče motorového vozidla a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem, či jinou návykovou látkou,
 • vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení dokladů potřebných pro řízení MOVO podle § 6,
 • rozhodnout o odstranění MOVO, je-li překážkou provozu na pozemních komunikací (§ 45/4), nebo které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
 • vybírat kauce podle § 124a,
 • zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b,
 • zajistit vozidlo, nebo osvědčení o registraci vozidla podle § 124c,
 • měřit rychlost vozidel

Významné pravomoci obecní policie

 • 5/1 f,g; § 6/7; § 79, odst. 1 písm. c.); § 79 odst.8;
 • 11 a násl. zákona o obecní policii
 • Strážník obecní policie může měřit rychlost vozidel v rozsahu své územní působnosti, i mimo úseky pozemních komunikací označených dopravní značkou "obec",
 • Strážník může provést orientační dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu v krvi a může vyzvat řidiče k lékařskému vyšetření podle zvláštního předpisu,
 • Strážník může uložit řidiči, aby přerušil jízdu a vyčkal příjezdu Policie ČR, pokud je zde podezření:
 1. a) že je řidič pod vlivem (např. alkohol, drogy, léky),
 2. b) případně se odmítl podrobit dechové zkoušce a následnému lékařského vyšetření,
 3. c) nebo je zde podezření na předchozí zavinění nehody, podezření na odcizení vozu, či řízení vozu bez řidičského oprávnění.
 • Strážník může zastavovat vozidla vždy, když je řidič či přepravovaná osoba podezřelá ze spáchání přestupku, jenž souvisí s bezpečností provozu na pozemních komunikacích.
 • Řidič mu musí na výzvu strážníka předložit doklady potřebné pro řízení MOVO podle § 6/7.   Přepravovanou osobu smí vyzvat i k doložení oprávnění k používání označení O1.

Významné pravomoci celní správy

 • 6, odst. 10; § 79 odst. 1 písm. k)
 • Příslušníci Celní správy mohou vedle příslušníků policie ČR a obecní policie zastavovat vozidla a zjišťovat, zda není převáženo zboží, které uniklo celnímu dohledu.
 • Celníci mohou zastavovat vozidla také v souvislosti s jinými svými úkoly, např. mohou kontrolovat dálniční známky, dohlížet na dodržování veterinárních předpisů.
 • Celníci mohou také kontrolovat technický stav vozidel a jízdních souprav a provádět jejich kontrolní vážení.

Základní podmínky blokového řízení:

 • přestupek je spolehlivě zjištěn,
 • nestačí domluva,
 • obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit (musí souhlasit s blokovým řízením a musí souhlasit se zaplacením pokuty a podepsat pokutový blok),
 • blokové řízení může probíhat jen v případech, ve kterých je to stanoveno zákonem o přestupcích, některé přestupky v dopravě nelze projednat v blokovém řízení vůbec § 125c odst. 8 zákona o silničním provozu
 • na projednání věci v blokovém řízení není právní nárok, policista či strážník může přestupek postoupit k projednání do správního řízení, pokud má za to, že projednání v blokovém řízení nepostačuje k nápravě pachatele, to je ideální situace a žádoucí pro uplatnění práv přestupce v celé jejich paletě a to včetně soudního přezkumu.
K provozování webu www.stop-pokutam.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.