Úvod

Není nám lhostejná situace na našich silnicích, a proto jsme se rozhodli problémy pojmenovat a aktivně přispívat k potlačování negativních trendů zejména v souvislosti s přepjatým a neadekvátním uplatňování veřejné a státní moci. Jsme na straně aktivních řidičů při efektivním hájení jejich práv před orgány státní moci, v souvislosti se silniční dopravou.

Naší snahou je, aby aktivní řidiči nebyli “lovnou zvěří” policie a strážníků.

Poskytujeme široké řidičské veřejnosti specializované detektivní služby v oblasti silniční dopravy, ve spolupráci s advokátní kanceláří pak koordinujeme efektivní a účinnosu právní pomoc.